Instalacje gazowe
Projektowanie i Montaż instalacji gazowych wewnętrznych i zewnętrznych.
Ze względu na zagrożenia związane z gazem, przyłącze gazowe wymaga, od etapu planowania, przez projekt, wykonanie i włączenie do sieci gazowej, przestrzegania określonych procedur wyznaczonych przez przepisy prawne takie jak:
✔ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
✔ Ustawa Prawo budowlane z dnia 2 października 2013 r.
✔ Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.
Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji gazowych.
Projekt instalacji może zrobić tylko osoba z uprawnieniami do projektowania instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych (musi to być potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy). Poprawnie zaprojektowane i wykonane instalacje to gwarancja bezawaryjnie pracujących urządzeń oraz bezpieczeństwo użytkowników budynku.
Klientom z rejonu Małopolski oferujemy profesjonalne wykonanie przyłączy gazu do obiektów oraz montaż instalacji wewnętrznej. Wszystkim Państwu oferujemy wsparcie na każdym etapie współpracy, pomoc w doborze optymalnego rozwiązania i atrakcyjne ceny usług.
Nasze instalacje są wykonane z najwyższej klasy materiałów, korzystamy z rur polietylowych PE80, PE 100.
Marometry spełniające wymagania klasy 0,6
Próby szczelności instalacji gazowych
W przypadku wykonania nowej instalacji gazowej lub jej przebudowy remontu oraz wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy należy przed przekazaniem jej do użytkowania przeprowadzić główną próbę szczelności.
Główną próbę szczelności przeprowadzamy odrębnie dla części instalacji przed gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji. Główną próbę szczelności w razie możliwości przeprowadzamy na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu.
Używamy manometry do przeprowadzenia głównej próby szczelności które spełniają wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządzamy protokoły, które są podstawą do odbioru instalacji gazowej przez kierownika budowy lub zakład gazowniczy.
Sprzorządzamy stosowne protokoły
Okresowa kontrola instalacji gazowej
Przeprowadzamy okresową kontrolę instalacji gazowych i sporządzamy stosowne protokoły. Podstawą prawną przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe jest artykuł 62 ustawy – Prawo budowlane.
Kontroli okresowej poddawane są wszystkie elementy składowe instalacji gazowej.
Materiały renomowanych firm
Remont wymiana i doszczelnienia instalacji gazowych
W przypadku stwierdzenia nieszczelności wykonujemy wymianę starej nieszczelnej instalacji, naprawę lub jej doszczelnienie. Kładziemy duży nacisk na jakość wykonywanych usług dlatego doszczelnienia instalacji wykonujemy na materiałach renomowanych firm które posiadają atesty i certyfikaty.
Co jeszcze oferujemy?
Montaż kuchenek i płyt gazowych
Oferujemy profesjonalny montaż kuchenek i płyt gazowych. Podczas usługi sprawdzimy szczelność instalacji gazowej oraz dokonamy wpisu w karcie gwarancyjnej. Wpis ten poświadcza montaż urządzenia przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia co stanowi warunek ważności udzielonej gwarancji na urządzenie.
Sprzedaż montaż uruchomienie podgrzewaczy gazowych
– „piecyków łazienkowych”
Posiadamy do sprzedaży podgrzewacze gazowe tzw. „piecyki łazienkowe” wraz z ich usługą montażu i uruchomienia. Podczas uruchomienia przeprowadzimy analizę spalin, regulację armatury gazowej oraz kontrolę szczelności instalacji wodnej oraz gazowej. Posiadamy autoryzację do montażu oraz uruchomienia wiodących producentów podgrzewaczy.